Tootegrupid

Tule tööle2

Sageli veedame rohkem aega töö juures kui kodus. Seega oleme suure osa oma ärkveloleku ajast tööl ja võib öelda, et töökoht on meie teine kodu. Sellepärast on väga oluline, et tunneksime end töökohal hästi ja turvaliselt – nii nagu heas kodus.
Pakume uutele töötajatele sisseelamisprogrammi, kus kogenud töötaja on mentoriks uuele meeskonnaliikmele. Hindame kõrgelt head tahet ja soovi teha meeskonnatööd. Toetame oma töötajate arengut ja läbi selle on meie juures võimalik alustades klienditeenindajana jõuda vastutava juhi ametikohale. 
Hindame head tahet ja soovi panustada iseenda ning ettevõtte arengusse. Väga hea töötulemuse annab eelkõige tugev meeskonnatöö ja töötajate hea enesetunne. Ettevõtte kõige suuremaks väärtuseks on just meie inimesed.

Tööpakkumised
Kandideeri CV Keskuses

Pakume Sulle:
- Firmasiseseid arenguvõimalusi - vabade ametikohtade puhul eelistame võimalusel alati edutada oma töötajat.
- Töökohti üle Eesti - meie 24 kauplus asuvad suuremates linnades ja maakonnakeskustes.
- Toredaid ja abivalmis kolleege ning toetavat töökeskkonda - aitame Sul sujuvalt uues ametis sisseelada ning aitame igal moel.
- Korraliku mentorprogrammi - määrame Sulle sisseelamise ajaks juhendaja.
- Stabiilset töösuhet - tegutseme juba üle 20 aasta.
- Võimalust saada meie juures oma esimene töökogemus - värbame noori alates 17. eluaastast.
- Ettevõttesiseseid soodustusi.

Meie väärtused
- Peame lugu oma töökaaslastest, koostööpartneritest ja klientidest.
- Oleme ausad iseenda ja kõikide teiste vastu.
- Peame oluliseks pidevat arengut ja enesetäiendamist.
- Teeme koostööd tegutsedes ühise eesmärgi nimel.

Austame erinevusi
Austame inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, partnerite kui klientide seas.
Mitmekesisuse kokkuleppega liitudes oleme lubanud järgmist:
- Väärtustada oma organisatsioonis teineteise austamist, mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet.
- Tõsta organisatsiooni juhtimises kesksele kohale mitmekesisusega arvestamise.
- Edendada personalipoliitikat, mis tagab kõikide töötajate potentsiaali kasutamise ja võrdse kohtlemise, olenemata soost, rassist või etnilisest päritolust, rahvusest, nahavärvusest, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest ning usulistest ja poliitilistest veendumustest.
- Teha pingutusi, et ühiskonna mitmekesisus peegelduks meie töötajate seas.
- Kaitsta oma töötajaid diskrimineerimise eest.
- Teavitada töötajaid nende õigustest ja kohustustest võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisel.
- Luua oma organisatsioonis töötajatele ja klientidele võimalused võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisest teavitamiseks ning tagame diskrimineerimisjuhtumite erapooletu ja tõhusa lahendamise.
- Sõnastada oma organisatsioonis põhimõtted võrdse kohtlemise valdkonna edendamiseks ja mitmekesisusega arvestamiseks ning tagada nende järjepideva ja tulemusliku edendamise viisil, mis kaasab erineva tausta, kvalifikatsiooni ja kogemusega töötajaid.
Jälgida regulaarselt käesolevas kokkuleppes toodud eesmärkide saavutamise edenemist.
Anda teada nii töötajatele, klientidele kui avalikkusele mitmekesisuse kokkuleppe liikmelisusest ja edusammudest selle täitmisel.