Tootegrupid

Kliendikaart

Koduekstra kliendikaart on ID-kaart

  • Iga kuu on meie kauplustes palju erinevad sooduspakkumised ainult püsiklientidele.
  • Sinu sünnipäeval ning sellele eelneval ja järgneval viiel päeval on Sulle kõik kaubad 10% soodsamad. 
  • Kõik loosimised ja erinevad lisakampaaniad on alati ainult püsiklientidele

 Kliendiks hakkamine on lihtne! Registreeri oma ID-kaart lähimas Koduekstra kaupluses ja saad kohe soodsamaid oste nautima hakata!

Kliendikaardi kasutustingimused

1. End kliendiks registreerides annb isik selge ja teadliku nõusoleku Koduekstra OÜ-le enda isikuandmete töötlemiseks.

2.2. Isikuandmete vastutav töötleja on Koduekstra OÜ, registrikood 10328204, Pärnu mnt. 356, 11612 Tallinn.

2.3. Püsikliendiks registreerimisel esitatud isikuandmed, samuti ID-kaardi kasutaja poolt ID-kaardiga sooritatud ostude andmed on kaitstud ja neid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse nõuetele käesolevates tingimustes näidatud andmete kogumiseks, analüüsimiseks, toodete ja teenuste pakkumiste tegemiseks, küsitluste korraldamiseks ja püsikliendikaardiga oste sooritanute vahel loosimiste läbiviimiseks.

2.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad: kaardi taotleja eesnimi (eesnimed), perekonnanimi, aadress, postiindeks, telefoninumber, elektronposti aadress, sünniaeg, sugu, soov saada SMS teel ja/või esitatud e-postiaadressi aadressile Koduekstra OÜ-ga seonuvat infot ja pakkumisi, andmed ID-kaardiga sooritatud ostude ja nendes sisalduvate kaupade ja teenuste kohta ning kasutatud makseviis.

2.5. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.

2.6. Koduekstra OÜ kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

2.7. Koduekstra OÜ jätab endale õiguse edastada isikuandmeid juhul, kui see edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks või isikule, kellel on selleks seaduslik või lepinguga antud õigus.

2.8. Isikul on õigus kontrollida ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

2.9. Isik kohustub teavitama koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul Koduekstra OÜ-d e-posti aadressil koduekstra@koduekstra.ee oma püsikliendiks hakkamise avaldusel esitatud andmete muutumisest.


3. Püsikliendiks registreerumine

3.1. Püsikliendiks saab registreeruda Koduekstra kauplustes.

3.2. Püsikliendiks võib registreeruda Isik, kes on vähemalt 7 aastane. Kui püsikliendile pakutavate hüvede saamise eelduseks on seaduse või hea tavaga seatud vanusepiirang, siis kehtivad hüved vaid seda vanusepiirangut ületavatele Isikutele või teovõime puudumisel Isiku seaduslikule esindajale.

3.3. ID-kaardi registreerimisel Koduekstra kliendikaardiks tuleb esitada nõuetekohaselt täidetud kliendikaardiavaldus. Avaldusele tuleb märkida vähemalt Isiku ees- ja perekonnanimi, postiaadress, kontakttelefon või e-posti aadress, avalduse esitamise kuupäev ja kinnitada avaldus ning esitatud andmete õigsus allkirjaga. Juhul, kui Isik soovib saada teavet Koduekstra OÜ-ga seonduva info ja pakkumiste kohta, avaldab ta taotluses vastava soovi, andes sellega oma nõusoleku pakkumiste saamiseks. Koduekstra OÜ-l õigus Isikut püsikliendiks mitte registreerida kui eeltoodud kohustuslikud väljad on täitmata, esitatud on valeandmed või Isikule on juba varasemast ajast Koduekstra püsiklient. Taotluse rahuldamisel sisestab teenindaja avalduses esitatud andmed infosüsteemi ning aktiveerib Isiku püsikliendina. 


4. Registreeritud ID-kaardi kasutamine

4.1. ID-kaardiga saadavate soodustuste info on avaldatud internetiaadressil www.koduekstra.ee

4.2. ID-kaarti on keelatud anda kasutamiseks teisele isikule.

4.3. Isik peab soodustuste saamiseks või loosimistes osalemiseks esitama oma ID-kaardi kassas enne ostu sooritamist. Hilisem ID-kaardi esitamine soodustust ei anna ja loosimises osalemisõigust ei taga.

4.4. Koduekstra OÜ-l on õigus sõlmida koostöölepinguid kolmandate osapooltega ID-kaardiga täiendavate soodustuste andmiseks. Isik peab soodustuse saamiseks esitama ID-kaardi kolmanda osapoole juures enne ostu või teenuse saamist. Kolmandate osapoolte juures ID-kaardiga registreeritud ostud ei osale Koduekstra poolt korraldatavates loosimistes.

4.5. Kaardi kaotamisest või vargusest on Isik kohustatud koheselt teatama Koduekstra OÜ mistahes kauplusele või ettevõtte üldnumbril. Juhul, kui Isik ei ole teavitanud Koduekstra OÜ-d oma kaardi kadumisest või vargusest, siis kolmandate isikute poolt kasutatud Kaarditehingutelt saadavad hüved ei kuulu Kaardi õigele kasutajale üleandmisele või hüvitamisele. Koduekstra OÜ ei vastuta Isiku ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekitamise eest kolmandate isikute poolt.

5. Kaardist loobumine

5.1. Püsikliendi staatusest loobumiseks esitab Isik Koduekstra OÜ kauplusesse kirjaliku avalduse. Vastava avalduse esitamisel eemaldatakse Isik püsikliendite nimekirjast.

6. Muud tingimused

6.1. Koduekstra OÜ püsikliendikaardi tingimuste kehtiv redaktsioon, samuti ka muu informatsioon seoses Kaardiga on nähtav internetiaadressil www.koduekstra.ee. Paberkandjal oleva teksti ja internetiaadressil näha oleva teksti erinevuste korral on alati kehtiv internetiaadressil nähtav tekst.

6.2. Koduekstra OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta kliendikaarditingimusi, teavitades sellest Isikut tema poolt antud e-postiaadressil, internetiaadressil www.koduekstra.ee ning Koduekstra OÜ kauplustes, teatades sellest kaks nädalat ette. Kui Isik ei avalda kaarditaotlust esitades oma e-postiaadressi, siis sellega ta nõustub, et kliendikaardi tingimused on talle kättesaadavad internetiaadressil www.koduekstra.ee. Kui Isik ei soovi jätkata kliendikaardi kasutamist muudetud tingimuste kohaselt, on tal õigus esitada avaldus püsikliendistaatusest loobumiseks.

Koduekstra kliendikaardi tingimused trükiversioonina (avamiseks on vajalik arvutis pdf failivormingu vaatamisprogrammi olemasolu).

Koduekstra kliendikaardi tingimused .pdf failina