Tootegrupid

Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks. Eelnimetatud nõusolekut andmata jättes ei ole Teenuse kasutajal võimalik e-poe teenust kasutada. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

2. Isikuandmete vastutav töötleja on Koduekstra OÜ, registrikood 10328204, Suur-Sõjamäe 4, 11415 Tallinn, e-post dpo@koduekstra.ee  

3. Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks, kauba tarnimiseks ja Teenuse kasutajale kohale toimetamiseks, võimalike probleemide lahendamiseks, müügitehingust taganemisel raha tagastamiseks, loosimistel võitudest teavitamiseks, infopäringutele vastamiseks ja analüüsiks statistilistel eesmärkidel.

4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta, ostetud kaubad, soovikorvi paigutatud tooted, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, riik, telefoninumber, sünniaeg, sugu, tarnimise viis, sisestatud kommentaarid, kasutatud makseviis ja sellega seotud andmed, Lepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, kasutatav internetilehitseja ning selle versioon, operatsioonisüsteem, ip aadress, kasutatava seadme tüüp, toimingute teostamise aeg. Juhul. Kui Teenuse kasutaja sooritab ostu kasutades registreeritud e-poe kasutajakontot, töötleb Teenuse osutaja täiendavalt Koduekstra püsikliendiprogrammis sätestatud isikuandmeid, mis on kirjeldatud Koduekstra püsikliendiprogrammi tingimustes.

5. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet ja MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.

6. Teenuse osutaja sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Kaardikeskuse (Nets Estonia AS www.estcard.ee) turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.

7. Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba kättetoimetamiseks Teenuse kasutajale edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

8. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega. Koduekstra OÜ kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

9. Koduekstra OÜ võib volitada Teenuse kasutaja andmeid töötlema teisi isikuid (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et Volitatud töötlejaga on Koduekstra OÜ sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud töödeldavaid isikuandmed hoidma konfidentsiaalsuses ja tagama isikuandmete kaitse määruses sätestatud volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmise. Samuti võib Koduekstra OÜ Kliendi isikuandmeid avaldada isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks või isikule, kellel on selleks seaduslik õigus. Koduekstra OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

10. Koduekstra OÜ-l on õigus teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja ostukäitumist ning sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid ja võimaldada otseturunduse täpsemat suunamist.

11. E-poe müügitehingu tegemisel kogutud isikuandmeid säilitatakse kuni neli aastat arvestatuna viimasest müügitehingust Teenuse kasutajale. Peale seda isikuandmed kustutatakse. Isikuandmed kustutatakse enne nimetatud tähtaega juhul, kui Teenuse kasutaja teeb vastavasisulise avalduse Koduekstra OÜ-le.

12. Teenuse kasutajal on ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse määruses sätestatud õigused:

12.1. taotleda juurdepääsu Teenuse kasutajat puudutavatele isikuandmetele;

12.2. nõuda Teenuse kasutajat puudutavate isikuandmete parandamist;

12.3. nõuda Teenuse kasutajat puudutavate isikuandmete kustutamist.

12.4. nõuda Teenuse kasutajat puudutavate isikuandmete töötlemise piiramist. Nõudes Teenuse kasutajat puudutavate isikuandmete töötlemise piiramist, ei ole Teenuse kasutajal võimalik kasutada e-poe teenust;

12.5. esitada vastuväiteid Teenuse kasutajat puudutavate isikuandmete töötlemisele;

12.6. nõuda Teenuse kasutajat puudutavate isikuandmete ülekandmist mõnele teisele andmetöötlejale. Koduekstra OÜ-l on õigus keelduda isikuandmete teisele andmetöötlejale otse edastamisest, kui andmete edastamine teisele andmetöötlejale ei ole Koduekstra OÜ hinnangul turvaline või vastuvõtja poolt tehniliselt teostatav;

12.7. võtta igal ajal tagasi nõusolek Teenuse kasutajat puudutavate isikuandmete töötlemiseks. Võttes tagasi nõusoleku Teenuse kasutajat puudutavate isikuandmete töötlemisele, ei ole Teenuse kasutajal võimalik kasutada e-poe teenust;

12.8. õigus esitada Koduekstra OÜ vastu kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

13. Punktides 12.1 kuni 12.7 toodud õiguste rakendamise soovi korral esitab Teenuse kasutaja vastava(d) taotluse(d) Koduekstra OÜ-le digitaalselt allkirjastatuna aadressile dpo@koduekstra.ee või esitab need Koduekstra OÜ kauplusesse.

14. Koduekstra OÜ-l on õigus keelduda Teenuse kasutaja isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest, kui see on vajalik õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega. Sellisel juhul on Koduekstra OÜ-l õigus säilitada Teenuse kasutaja isiku- ja ostuandmeid kuni neli aastat Teenuse kasutaja viimasest ostutehingust, mille järgselt Teenuse kasutaja isikuandmed kustutatakse.

15. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse, samuti Lepingu täitmiseks vajalike e-kirjade saatmiseks.

16. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi kasutajakonto loomisel või tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku linnukesega vastavas aknas.

E-poe klienditugi: +372 5699 1065 (E-P 10.00-19.00), e-pood@koduekstra.ee, Koduekstra kontor: +372 681 8250 (E-R 9.00-17.00), info@koduekstra.ee