Tootegrupid

Püsikliendiprogrammi tingimused

KODUEKSTRA PÜSIKLIENDIPROGRAMMI TINGIMUSED

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Koduekstra OÜ püsikliendiprogrammiga liitumiseks peab klient (edaspidi Klient) esitama nõuetekohase avalduse Koduekstra kaupluses või internetiaadressil www.koduekstra.ee.

1.2. Püsikliendiprogrammiga saab liituda isik, kes on vähemalt 18 aastane.

1.3. Registreerumisel on vajalik tutvuda püsikliendiprogrammi tingimustega, kinnitada nendega nõustumine ning anda nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks. Allkirjastatud või veebivormina täidetud ja kinnitatud registreerumisavaldus ning käesolevad tingimused moodustavad lepingu, mille alusel reguleeritakse poolte suhteid ja teostatakse püsikliendiprogrammi.

1.4. Püsikliendiprogrammi hüvede saamiseks luuakse Kliendi poolt esitatud avalduse ja andmete alusel Koduekstra OÜ infosüsteemi s.h. e-poodi www.koduekstra.ee kliendikonto, millega seotakse Kliendi ID-kaart või Koduekstra OÜ poolt Kliendile välja antav kliendikaart (edaspidi Kaart). Koduekstra poolt välja antud Kaart on Koduekstra OÜ omand. ID-kaart ja Kaart on personaalseks kasutamiseks ning neid on keelatud anda kasutamiseks teisele isikule.

1.5. Püsikliendiprogrammi hüvede saamiseks on Kliendil vaja kaupluses esitada ID-kaart või Kaart enne müügitehingu teostamist või e-poes www.koduekstra.ee  tehingute teosatmiseks logida ID-kaardi, mobiili-ID või Smart-ID vahendusel sisse. ID-kaardi, mobiili-ID või Smart-ID-ga e-poes mitte sisse logimine või kaupluses hilisem ID-kaardi või Kaardi esitamine soodustust ei anna ja loosimistes osalemisõigust ei taga.

1.6. Kliendil on õigus igal ajal loobuda püsikliendiprogrammis osalemisest ja võtta tagasi nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks.

1.7. Püsikliendiprogrammi raames Koduekstra OÜ poolt pakutavad hüved Kliendile hõlmavad mitmesuguseid eripakkumisi sooduspakkumiste, personaliseeritud pakkumiste, müügimängude, loosimiste, teenuste või muude võimalike soodustuste näol. Püsikliendiprogrammi raames saadavate soodustuste info on avaldatud internetiaadressil www.koduekstra.ee. Koduekstra OÜ-l on õigus hüvesid omal äranägemisel täiendada, muuta või nende andmisest loobuda.

1.8. Koduekstra OÜ-l on õigus sõlmida koostöölepinguid kolmandate osapooltega Kliendile Kaardiga täiendavate soodustuste andmiseks. Klient peab soodustuse saamiseks esitama Kaardi kolmanda osapoole juures enne ostu või teenuse saamist. Kolmandate osapoolte juures Kaardiga registreeritud ostud ei osale Koduekstra poolt korraldatavates loosimistes.

1.9. Kaardi kaotamisest või vargusest on Klient kohustatud koheselt teatama Koduekstra OÜ mistahes kauplusele, ettevõtte üldnumbril või e-kirja teel aadressil dpo@koduekstra.ee. Juhul, kui Klient ei ole Koduekstra OÜ-d oma Kaardi kadumisest või vargusest teavitanud, ei kuulu kolmandate isikute poolt kasutatud kaarditehingutelt saadavad hüved Kliendile üleandmisele või hüvitamisele. Koduekstra OÜ ei vastuta Kliendi ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekitamise eest kolmandate isikute poolt.

1.10.    Kaotatud, varastatud või rikutud Kaardi asendamiseks duplikaadiga tuleb tasuda hinnakirjajärgne kaardi duplikaadi maksumus. Pärast duplikaadi väljastamist ei ole võimalik enam vana kliendikaarti uuesti aktiveerida.


2. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

2.1.  Isikuandmete töötlemise tingimused on viidud kooskõlla Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrusega, millega saab tutvuda järgneval aadressil: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET

2.2. Püsikliendiprogrammiga liitumiseks ja selles osalemiseks annab Klient avaldusvormi allkirjastades või internetis veebitaotlusvormi täites ja seda kinnitades selge ning teadliku nõusoleku Koduekstra OÜ-le enda isikuandmete töötlemiseks. Eelnimetatud nõusolekut andmata ja taotlusvormis toodud isikuandmeid esitamata jättes ei ole Kliendil võimalik püsikliendiprogrammiga liituda, selles osaleda ja selle raames pakutavaid hüvesid saada.

2.3. Isikuandmete vastutav töötleja on Koduekstra OÜ, registrikood 10328204, Suur-Sõjamäe 4, 11415 Tallinn, e-post dpo@koduekstra.ee

2.4. Koduekstra OÜ võib volitada Kliendi andmeid töötlema teisi isikuid (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et Volitatud töötlejaga on Koduekstra OÜ sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud töödeldavaid isikuandmed hoidma konfidentsiaalsuses ja tagama isikuandmete kaitse määruses sätestatud volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmise. Samuti võib Koduekstra OÜ Kliendi isikuandmeid avaldada isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks või isikule, kellel on selleks seaduslik õigus.

2.5. Koduekstra OÜ töötleb püsikliendiprogrammi raames isikuandmeid vastavalt käesolevale lepingule ja Kliendi poolt antud nõusolekule enda isikuandmete töötlemiseks. Püsikliendiprogrammis töödeldavad isikuandmed ja nende töötlemise eesmärgid on:

Isikuandmed

Andmete töötlemise eesmärk

Eesnimi (eesnimed)

Kasutame neid andmeid Kliendi kliendikonto registreerimiseks ja kliendikontoga seotud kasutustingimuste muudatustest teavitamiseks, samuti Kliendiga kontakti võtmiseks, kui see peaks vajalikuks osutuma Kliendi andmete uuendamiseks või parandamiseks, meie poolt püsikliendiprogrammi raames korraldatud loosimistes või mängudes võidetud auhindadest teavitamiseks, kauplusesse unustatud või toodud isiklike asjade tagastamiseks ning Kliendi poolt saadetud infopäringutele vastamiseks. Kasutame seda infot ka Kliendi tuvastamiseks kaupluses. Kasutame aadresse ja postiindekseid ka statistilistel eesmärkidel ostukäitumise ja reklaami mõjuulatuse analüüsimisel.

Juhul, kui Klient on andnud nõusoleku kampaaniapakkumiste ja Koduekstra OÜ-d puudutava info edastamiseks e-posti või SMS teel, siis kasutame neid andmeid ka nimetatu edastamiseks Kliendile.

Perekonnanimi

Aadress ja postiindeks

Telefoninumber

E-posti aadress

Isikukood (sünniaeg ja sugu)

Kasutame seda infot ID-kaardi püsikliendiprogrammiga sidumise korral kliendikonto loomiseks ja hiljem kassasüsteemis Kliendi tuvastamiseks ID-kaardi vahendusel. Kasutame seda infot sünnipäeva- ja tähtpäevasoodustuste (näiteks naistepäeva, emadepäeva, isadepäeva) tegemiseks. Kasutame vanust ja sugu ka statistilistel eesmärkidel ostukäitumise analüüsimisel pakutava teenuse kliendikesksemaks muutmise eesmärgil.

Juhul, kui Klient on andnud nõusoleku kampaaniapakkumiste ja Koduekstra OÜ-d puudutava info edastamiseks e-posti või SMS teel, siis kasutame seda infot eelpool kirjeldatud pakkumiste (sünnipäeva- ja tähtpäevapakkumiste) õigeaegseks edastamiseks Kliendile ning kliendiuuringute korraldamisel Kliendi valimisse kaasamiseks (näiteks, kui soovime saata kliendiuuringu vaid naistele või meestele või kindlale vanusevahemikule).

Kliendikaardi number

Kasutame seda infot vaid juhul, kui Klient ei soovi kliendikaardiks ID-kaarti vormistada ja eelistab selle asemel Koduekstra OÜ poolt välja antavat kliendikaarti. Kliendikaardi numbri seome Kliendi kliendikontoga.

Nõusolek SMS teel saada Koduekstra OÜ-ga seonduvat turunduslikku infot ja pakkumisi

Kasutame seda infot määramaks, kas tohime Kliendile saata Kliendi poolt antud telefoninumbrile SMS teel turundusliku sisuga infot ja pakkumisi, samuti pakkumisi osaleda kliendiuuringutes. Kui Klient ei ole andnud vastavat nõusolekut, siis me ei saada Kliendi poolt antud telefoninumbrile SMS teel nimetatud infot.

Nõusolek e-posti teel saada Koduekstra OÜ-ga seonduvat turunduslikku infot ja pakkumisi

Kasutame seda infot määramaks, kas tohime saata Kliendi poolt antud e-posti aadressile turundusliku sisuga infot ja pakkumisi, samuti pakkumisi osaleda kliendiuuringutes. Kui Klient ei ole andnud vastavat nõusolekut, siis me ei saada Kliendi e-posti aadressile nimetatud infot.

Ostuandmed (kuupäev, kellaaeg, kauplus, tehingu liik) ja neis sisalduv info kaupade, teenuste, hindade, arvesumma,  allahindluste ja makseviisi kohta

Kasutame seda infot statistilistel eesmärkidel ostukäitumise analüüsimiseks ning personaliseeritud ja personaliseerimata pakkumiste tegemiseks. Samuti loosimistes, tarbijamängudes, muude soodustuste tegemisel.

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Kasutame seda infot isikuandmete töötlemise lubamiseks ja selle loa andmise tõendamiseks.

Veebis registreerumise korral IP aadress, registreerumise aeg

Kasutame seda infot isikuandmete töötlemise loa andmise tõendamiseks.

Kõik eelpool nimetatud andmed

Kasutame neid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks ja õiguste teostamiseks.

2.6. Koduekstra OÜ-l on õigus teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja ostukäitumist ning sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid ja võimaldada otseturunduse täpsemat suunamist. Püsikliendiprogrammis osalemine ilma profiilianalüüsita ei ole võimalik ning Kliendi poolt profiilianalüüsist keeldumisega kaasneb käesoleva lepingu ülesütlemine Koduekstra OÜ poolt.

2.7. Koduekstra püsikliendiprogrammi raames kogutud isikuandmeid säilitatakse kuni neli aastat arvestatuna viimasest müügitehingust Kliendile. Peale seda isikuandmed kustutatakse. Isikuandmed kustutatakse enne nimetatud tähtaega juhul, kui Klient teeb vastavasisulise avalduse Koduekstra OÜ-le.

2.8. Kliendil on ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse määruses sätestatud õigused:

2.8.1.  taotleda juurdepääsu Klienti puudutavatele isikuandmetele;

2.8.2.  nõuda Klienti puudutavate isikuandmete parandamist;

2.8.3.  nõuda Klienti puudutavate isikuandmete kustutamist. Nõudes Klienti puudutavate isikuandmete kustutamist, ei ole Kliendil võimalik osaleda Koduekstra püsikliendiprogrammis ja saada selle raames pakutavaid hüvesid.

2.8.4.  nõuda Klienti puudutavate isikuandmete töötlemise piiramist. Nõudes Klienti puudutavate isikuandmete töötlemise piiramist, ei ole Kliendil võimalik osaleda Koduekstra püsikliendiprogrammis ja saada selle raames pakutavaid hüvesid;

2.8.5.  esitada vastuväiteid Klienti puudutavate isikuandmete töötlemisele;

2.8.6.  nõuda Klienti puudutavate isikuandmete ülekandmist mõnele teisele andmetöötlejale. Koduekstra OÜ-l on õigus keelduda isikuandmete teisele andmetöötlejale otse edastamisest, kui andmete edastamine teisele andmetöötlejale ei ole Koduekstra OÜ hinnangul turvaline või vastuvõtja poolt tehniliselt teostatav;

2.8.7.  võtta igal ajal tagasi nõusolek Klienti puudutavate isikuandmete töötlemiseks. Võttes tagasi nõusoleku Klienti puudutavate isikuandmete töötlemisele, ei ole Kliendil võimalik osaleda Koduekstra püsikliendiprogrammis ja saada selle raames pakutavaid hüvesid;

2.8.8.  õigus esitada Koduekstra OÜ vastu kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (info@aki.ee).

2.9. Punktides 2.8.1 kuni 2.8.7 toodud õiguste rakendamise soovi korral esitab Klient vastava(d) taotluse(d) Koduekstra OÜ-le digitaalselt allkirjastatuna aadressile dpo@koduekstra.ee või esitab need Koduekstra OÜ kauplusesse. Vastavad taotluse blanketid saab alla laadida aadressilt www.koduekstra.ee/kliendikaart.

2.10.    Kliendil on õigus igal ajal võtta tagasi nõusolek saada SMS või e-posti teel Koduekstra OÜ-ga seotud turunduslikku infot ja pakkumisi (uudiskirjad) pöördudes selleks Koduekstra OÜ kauplustesse või saates vastava taotluse aadressile dpo@koduekstra.ee või tühistada uudiskirja tellimuse läbi uudiskirjas toodud lingi. Nimetatud nõusoleku tagasivõtmine ei piira Koduekstra püsikliendiprogrammi raames pakutavaid hüvesid, kuid piirab püsikliendiprogrammi hüvede kohta info Kliendile edastamist.

2.11.    Koduekstra OÜ-l on õigus keelduda Kliendi isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest, kui see on vajalik õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega. Sellisel juhul on Koduekstra OÜ-l õigus säilitada Kliendi isiku- ja ostuandmeid kuni neli aastat Kliendi viimasest ostutehingust, mille järgselt Kliendi isikuandmed kustutatakse.

2.12.    Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega. Koduekstra OÜ kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele. Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on piiratud ringil Koduekstra OÜ töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et teostada püsikliendiprogrammi ja lahendada püsikliendiprogrammi osutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Koduekstra OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

2.13.    Klient kohustub teavitama koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul Koduekstra OÜ-d e-posti aadressil dpo@koduekstra.ee püsikliendiprogrammiga liitumisel esitatud isiku- või kontaktandmete muutumisest.

2.14.    Kõik taotlused esitab isik kirjalikult Koduekstra OÜ kauplusesse või digitaalselt allkirjastatuna aadressile dpo@koduekstra.ee


3. PÜSIKLIENDIPROGRAMMIS OSALEMISEST LOOBUMINE

3.1. Püsikliendiprogrammis osalemisest loobumiseks esitab Klient Koduekstra OÜ kauplusesse kirjaliku avalduse või aadressile dpo@koduekstra.ee digitaalselt allkirjastatud avalduse.


4. 
MUUD TINGIMUSED

4.1. Koduekstra OÜ püsikliendiprogrammi tingimuste kehtiv redaktsioon on nähtav internetiaadressil www.koduekstra.ee/kliendikaart. Paberkandjal oleva teksti ja internetiaadressil näha oleva teksti erinevuste korral on alati kehtiv internetiaadressil nähtav tekst.

4.2. Koduekstra OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta püsikliendiprogrammi tingimusi, teavitades sellest Klienti tema poolt antud e-postiaadressil, internetiaadressil www.koduekstra.ee ning Koduekstra OÜ kauplustes, teatades sellest kaks nädalat ette. Kui Klient ei soovi jätkata Kaardi kasutamist muudetud tingimuste kohaselt, on tal õigus esitada avaldus püsikliendiprogrammis osalemisest loobumiseks ning tagastada Kaart Koduekstra kauplusesse kaardi sulgemiseks.

 

 

E-poe klienditugi: +372 5699 1065 (E-P 10.00-19.00), e-pood@koduekstra.ee, Koduekstra kontor: +372 681 8250 (E-R 9.00-17.00), info@koduekstra.ee